Kontakt wzrokowy

Sprawia nam wiele trudności, często go unikamy. Innym razem stosujemy, aż zbyt intensywnie. Kontakt wzrokowy, to on często decyduję o jakości naszego przekazu.

Intonacja, parajęzyk

Modułowanie naszym głosem jest kluczem do osiągania skutecznych parametów naszej mowy. To ten element naszego parajęzyka, który decyduje o skupieniu naszego odbiorcy, na przekazywanym przez nas komunikacie.

Pauza

Kiedy warto zrobić przerwę w swojej wypowiedzi? Czy pauza może być wręcz elementem gry aktorskiej podczas wystąpienia? Czy słuchasz cierpliwie poczeka, aż wznowimy naszą wypowiedź.

Argumentacja ad personam

Sposobów argumentacji możemy wymieniać w nieskończoność. Wśród tych rozumianych jako nieetyczne wymieniamy m.in. argumentację ad personam, odnosząca się bezpośrednio do współrozmówcy.

Kultura dyskusji, słomiana kukła

Podstawą dobrej i merytorycznej dyskusji jest jej kultura. Tego brakuje nam w naszym życiu publicznym i tego szukamy w kształceniu młodych liderów.

Wędzony śledź

Co w przypadku gdy dyskusja nie zmierza w pożądanym przez nas kierunku. Wędzony śledź to odpowiedź na sytuację, gdy następuję próba odwrócenia uwagi od niewygodnych tematów.

Porządki argumentacyjne

Czy argumenty można przytaczać w dowolnej kolejności? Dowodzimy, że jest zgoła odmiennie. Mowa o czterech podstawowych porządkach argumentacyjnych.

Efektywność przemawiania

Celem przemówienia jest skuteczne dotarcie do odbiorcy. Należy doprowadzić do sytuacji, aby zapamiętano jak najwięcej przekazywanych przez nas komunikatów.

Brzytwa Ockhama

Najprostsze rozwiązania. Więc i my przekażmy to łatwo

Pytania do publiczności, włączenie słuchaczy

Publiczność jest podatna na przyjmowanie argumentów zwłaszcza wtedy, kiedy jest odpowiednio zaktywizowana. Prezentujemy narzędzia, które pozwolą nam osiągnąć ten cel.