Prezes Zarzadu

Paweł Adamiec

Ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2017 roku Koordynator Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Sędzia i trener Debat Oksfordzkich, prowadzący szkolenia z wystąpień publicznych, licencjonowany spiker piłki nożnej z uprawnieniami od 1 ligi i niżej. Członek Odwoławczej Komisji ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Przewodniczący Samorządu Studentów WPiA UJ w latach 2013 – 2015.

Absolwent I Edycji Akademii Sobieskiego w 2016 roku. Panelista i szkoleniowiec podczas wielu konferencji o tematyce jakości kształcenia, organizator i współuczestnik projektów społecznych. Prowadzi działalność gospodarczą się w zakresie usług reklamowych i marketingowych w social mediach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.