Prezes Zarządu

Paweł Adamiec

Ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2017-2021 Koordynator Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich, aktualnie sekretarz zespołów oceniających. Prowadzący szkolenia z wystąpień publicznych, licencjonowany spiker piłki nożnej z uprawnieniami od 1 ligi i niżej. Przewodniczący Samorządu Studentów WPiA UJ w latach 2013-2015. Panelista i szkoleniowiec podczas wielu konferencji o tematyce jakości kształcenia, organizator i współuczestnik projektów społecznych. Prowadzi działalność gospodarczą się w zakresie usług reklamowych i marketingowych w social mediach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.