Cele Fundacji

Misją Fundacji Rozwoju Młodych Liderów (“FRML”) jest poszukiwanie płaszczyzn do współpracy i wspieranie rozwoju ambitnych przedstawicieli młodego pokolenia w Polsce. Poprzez realizowane projekty dążymy do zaprezentowania młodym ludziom możliwych kierunków rozwoju, a także wspieramy ich w zdobywaniu umiejętności niezbędnych na dalszych etapach liderskiej kariery.

Liderów poszukujemy wśród młodzieży ze szkół licealnych oraz studentów polskich uczelni, którzy pragną zostać liderami w polityce, biznesie lub nauce. Szczególny nacisk kładziemy na aktywizację osób o mniejszych szansach rozwojowych. Wspólnymi mianownikami wszystkich naszych projektów są wysokie standardy etyczne postępowania, poszanowanie dla praw człowieka i idei państwa prawa oraz troska o dobro wspólne małych i dużych społeczności.

W każdym projekcie wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej, pracy w zespołach, prowadzenia szkoleń z zakresu sztuki pięknego przemawiania, czy też zarządzania projektami. W naszym stałym zespole działają prawnicy i aktywiści społeczni o bogatym doświadczeniu szkoleniowym i organizacyjnym, będący absolwentami innych renomowanych projektów liderskich (np. Szkoły Liderów Politycznych organizowanej przez Szkołę Liderów).

Chcemy dać młodym liderom szansę, którą sami kiedyś otrzymaliśmy i zaszczepiać w nich wiarę w siebie i w to, że warto zmieniać otaczającą rzeczywistość.