Misja

Misją Fundacji Rozwoju Młodych Liderów jest poszukiwanie płaszczyzn do współpracy i rozwoju ambitnych przedstawicieli środowiska młodego pokolenia w Polsce. Wyrażamy przy tym przekonanie, że da się pogodzić dwie istotne wartości, jakimi są działania na rzecz dobra wspólnego i doskonalenie własnych kompetencji oraz rozwijanie ścieżek kariery.

Zespół Fundacji

Siłą każdej organizacji i inicjatywy są ludzie, którzy ją tworzą. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie działalności społecznej, pracy w zespołach, prowadzenia szkoleń z zakresu sztuki pięknego przemawiania, czy też zarządzania projektami oferujemy młodych ludziom szansę, którą my też kiedyś otrzymaliśmy. Również od siebie samych nawzajem.

Współpraca

Szukamy, wspieramy, a także współpracujemy z osobami, które chcą odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim środowisku liderem chcą być? Lider w polityce, biznesie, czy nauce, każdy wymaga specyficznego tutoringu, którego jednak wspólnym elementem są uniwersalne wartości, takie jak etyka postępowania czy troska o dobro wspólne małych i dużych społeczności.

Dołącz do zespołu,

jeśli chcesz współtworzyć nowy projekt przeznaczony dla młodych polskich liderów!