Misja

Misją Fundacji Rozwoju Młodych Liderów jest poszukiwanie płaszczyzn do współpracy i rozwoju ambitnych przedstawicieli środowiska młodego pokolenia w Polsce. Wyrażamy przy tym przekonanie, że da się pogodzić dwie istotne wartości, jakimi są działania na rzecz dobra wspólnego i doskonalenie własnych kompetencji oraz rozwijanie ścieżek kariery.

Zespół Fundacji

Siłą każdej organizacji i inicjatywy są ludzie, którzy ją tworzą. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie działalności społecznej, pracy w zespołach, prowadzenia szkoleń z zakresu sztuki pięknego przemawiania, czy też zarządzania projektami oferujemy młodych ludziom szansę, którą my też kiedyś otrzymaliśmy. Również od siebie samych nawzajem.

Współpraca

Szukamy, wspieramy, a także współpracujemy z osobami, które chcą odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim środowisku liderem chcą być? Lider w polityce, biznesie, czy nauce, każdy wymaga specyficznego tutoringu, którego jednak wspólnym elementem są uniwersalne wartości, takie jak etyka postępowania czy troska o dobro wspólne małych i dużych społeczności.

Dołącz do zespołu i stań się częścią nowego projektu przeznaczonego dla młodych polskich liderów!

Fundacja Rozwoju Młodych Liderów realizuje projekt „Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców 2 – biblioteka mówcy” w ramach programu „Fundusz Młodzieżowy”.

Wartość zadania: 186 975,00 zł, przyznane dofinansowanie: 186 975,00 zł.

Opis: Projekt “Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców 2 – biblioteka mówcy” (AMPM 2) jest odpowiedzią na potrzebę stałego podnoszenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez osoby zaangażowane w aktywną działalność na rzecz ruchu studenckiego w Polsce, w szczególności zaś samorządów studenckich. Zrealizowane zostaną kursy e-learningowe, a także konkurs mający wyłonić najlepszego polskiego mówcę z grona studentów.